Nyugodt munkahelyi légkörre vágysz? Szeretnél minden egyes nap úgy bemmeni dolgozni, hogy tudod, hogy csend és végtelen mennyiségű tudás vár rád? Ezt Segédkönyvtárosként
minden egyes nap átélheted.

Ezen a képzésen elsajátíthatod, hogy hogyan kell kezelni a megfelelő könyvtári dokumentációkat, a könyvtári rendszereket működtetni, valamint azt is, hogy hogyan tudsz megfelelő tájékoztatást nyújtani a tudást kereső olvasók sokaságának.

A sikeres képzés után lehetőség nyílik arra, hogy könyvek milliói közt forogj minden egyes nap és hozzásegítsd az olvasókat ahhoz, hogy tovább gyarapítsák tudásukat.

Jelentkezz Oktatóközpontunk Segédkönyvtáros képzésre, ahol átadjuk azt a tudást, aminek birtokában könnyedén veheted be a kisebb nagyobb könyvtárak falait.

Már havi
29.000 Ft / hó
Központi elérhetőségeink
1139 Budapest Frangepán utca 7.
Telefon: 06 (70) 946 7233,
Telefon: 06 (70) 947 8233,

Segédkönyvtáros induló tanfolyamok

Tervezett kezdés: 2019.11.18.Esti

Oktatási időpontok hétfő, szerda
17:00 - 20:30
Képzés időtartama 10 hónap
Képzési díj 329.000 Ft299.000 Ft
Előleg 38.000 Ft
Részletfizetés 29.000 Ft / hó
Vizsgadíj 65.000 Ft

Tervezett kezdés: 2019.11.23.Hétvégi

Oktatási időpontok Kéthetente, szombat, vasárnap
09:00 - 16:00
Képzés időtartama 10 hónap
Képzési díj 329.000 Ft299.000 Ft
Előleg 38.000 Ft
Részletfizetés 29.000 Ft / hó
Vizsgadíj 65.000 Ft

Segédkönyvtáros tanfolyam alapadatai

A tanfolyam alapadatai

 • Képzés pontos megnevezése: Segédkönyvtáros tanfolyam
 • Képzés OKJ száma: 52 322 01
 • Szakképesítés típusa: Szakképesítés
 • Szakképesítés szintje: középfokú
 • Nyilvántartásba vételi szám: E-001881/2019/A022
 • Europass: igényelhető
 • Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 7.

A tanfolyam megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági
  követelmények: Nem szükséges

 • Pályaalkalmassági követelmények: Nem szükséges
 • Elmélet / gyakorlat arány: 33% / 67%
Részletfizetés

A képzés havi díja fizethető egy összegben vagy havi KAMATMENTES részletekben is.

Részletek

Kedvezményeink
 • Egyösszegű kedvezmény: 5%
 • Álláskereső kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 5%
 • Kismama kedvezmény: 5%

Részletek

Miért gyere hozzánk

Elmesélem, hogy miért jó nálunk tanulni

 • ÁLLAMILAG ELISMERT OKJ BIZONYÍTVÁNY

  mely Europass bizonyítványkiegészítővel az egész Európai Unión belül elismert végzettséget ad

 • KORSZERŰEN FELSZERELT TANTERMEK

  hogy a legjobb eszközökkel, a legjobb környezetben tanulhass

 • RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG

  havonta és kamatmentesen, rejtett költségek nélkül

 • TÜRELMES, SZAKKÉPZETT OKTATÓK

  hogy a legjobbaktól sajátíthasd el a szakmát

 • DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ GYAKORLATI HELYSZÍNEK

  hogy új szakmád megszerzése a lehető legkevesebb teherrel járjon

Segédkönyvtáros munkaterülete

 

A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig önálló működtetésére is.
A segédkönyvtáros munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használók információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával végzi.

 

Mire leszel képes a Segédkönyvtáros tanfolyam elvégzése után?

–         a hivatása etikai alapelveivel azonosulni
–         nyilvános könyvtári feladatokat ellátni
–         különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani
–         szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani
–         az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni
–         a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni
–         a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni
–         állománygyarapítási teendőket ellátni
–         állomány–nyilvántartásokat vezetni
–         raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni
–         a bibliográfiai tételeket, az ETO– és egyéb szakjelzeteket értelmezni
–         közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni
–         a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni
–         a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára
–         a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni
–         a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni
–         a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni
–         a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni
–         a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni
–         a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni

Betölthető munkakörök

Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros képzés moduljai

10707–12 A könyvtári rendszer működése
10708–12 Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
10709–12 Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

A vizsgára bocsátás feltételei

Valamennyi előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.

Vizsgakövetelmények

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A könyvtár gyűjtőköri és könyvtárhasználati szabályzatának összeállítása
A vizsgafeladat ismertetése: Adott könyvtártípus gyűjtőköri és könyvtárhasználati szabályzatának összeállítása a következő szempontok szerint: a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtár alapkövetelményei és alapfeladatai; az állománygyarapítás forrásai, módjai, menete; a gyűjtőköri szabályzat tartalmi és formai követelményei; a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásai; a könyvtárhasználati szabályzat tartalmi és formai követelményei; beiratkozás, kölcsönzés, könyvtárközi dokumentumellátás, a digitális írástudás és az információs műveltség alapjai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A könyvtári rendszer működésére, a könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás szakmai ismereteire vonatkozó írásbeli feladatlap kitöltése
A vizsgafeladat ismertetése: Könyvtártörténet; az információhordozók fejlődése; a dokumentumok csoportosítása, jellemzői; a működési dokumentumok tartalma, felépítése; a raktározási rendszerek típusai; az állományvédelem alapjai; magyar közös katalógusok; digitális könyvtárak, gyűjtemények; a digitalizálás szerzői jogi háttere; minőségbiztosítási alapismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A könyvtári rendszer működésére, a könyvtári olvasószolgálatra és tájékoztatásra vonatkozó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői; az Országos Dokumentumellátási Rendszer; a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer; a Könyvtári Intézet szolgáltatásai; a könyvtárosi etika alapelvei; a könyvtáros képzés szerkezete; a könyvtáros szakmai szervezetek, a szakmai kapcsolattartás fórumai; a gyerekek könyvtári ellátása; a hátrányos helyzetű felhasználók ellátása
Teendők adott olvasószolgálati és tájékoztatási szituációkban
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Neked ajánljuk még

Irodai titkár tanfolyam

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek,

Segédlevéltáros és ügykezelő tanfolyam

A segédlevéltáros és ügykezelő a levéltárak és a közfeladatot ellátó szervek önálló feladatmegoldással megbízott felsőfokú végzettségű levélt...

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

Gyakori kérdések a tanfolyammal kapcsolatban

 • Hogyan és hol lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A kiválasztott képzésen belül, a megfelelő időpont mellett található „Jelentkezem” gombra kattintva, a kitöltött online jelentkezési lap elküldésével.

 • Mikor és hol kell a képzési díj előleget befizetni?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással a képzés megkezdése előtt. Ezzel véglegesíted beiratkozásodat a választott csoportba.

 • Van lehetőség állami támogatás igénybevételére?

  Képző intézményünk kizárólag iskolarendszeren kívüli, önköltséges felnőttképzéssel foglalkozik, így állami támogatás nem vehető igénybe. Kedvezményeink

 • Szükséges előzetes tudás a képzés megkezdéséhez?

  Amennyiben a választott képzésed ezt nem írja elő, nem szükséges előzetes tudás a tanfolyam megkezdéséhez.

 • Hol van az oktatás helyszíne?

  Képzéseink elméleti oktatásának helyszíne Oktatóközpontunk, a gyakorlati oktatás tanfolyamtól függően, professzionálisan felszerelt gyakorlati helyszíneinken zajlik.

 • Mi szükséges a beiratkozáshoz?

  Személyes iratok, iskolai előképzettség eredeti bizonyítványa, képzési díj előleg és amennyiben szükséges a szakmai előképzettség bizonyítványa.

 • Van bármilyen további teendő a tanfolyam kezdetéig?

  Amennyiben a képzés szakmai és vizsgakövetelménye előírja, szükséges lehet egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve pályaalkalmassági vizsgálat.

 • Diákigazolványt biztosít-e az intézmény?

  Diákigazolvány biztosítására iskolarendszeren kívüli képzések esetén nincs lehetőség. Kedvezményeink

 • Mennyi a megengedett hiányzás mértéke?

  A megengedett hiányzás mértéke a teljes képzési idő 20%-a, amennyiben ezt a mértéket túllépi a résztvevő, úgy sikeres különbözeti vizsga esetén természetesen folytathatja a tanfolyamot.

 • Mikor és hol kell befizetni a vizsgadíjat?

  A vizsgadíjat a tanfolyam végén, a vizsgajelentkezéskor kiadásra kerülő tájékoztatóban megadott határidőig, egy összegben kell eljuttatni hozzánk.

 • Mikor és hol kell befizetni a képzési díjat?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással egy összegben a képzés elején, vagy megadott ütemezésű kamatmentes részletekben a képzés ideje alatt.

 • Meddig lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A jelentkezés minden képzésünkre folyamatos a tanfolyam kezdetéig, a szabad helyek függvényében.

 • Vannak szünetek az oktatás ideje alatt?

  A hivatalos munkaszüneti napokon kívül szünetelnek a képzések augusztus hónapban, valamint a karácsony és szilveszter közötti időszakban is.

 • Hiányzás esetén hogyan pótolható az órai anyag?

  Létszámtól és az adott időszakban futó csoportoktól függően, az Oktatásszervezővel való előzetes egyeztetést követően másik csoportnál pótolható az anyag.

Itt vagyunk

Az Árpád-híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 175 Ft/óra.

Elérhetőségeink

 • Címünk
  1139 Budapest,
  Frangepán utca 7.
 • Ügyfélfogadás, beiratkozás
  H-Cs: 09:00 - 18:00
 • Telefonszámunk
  06 (70) 946 7233
  06 (70) 947 8233
 • E-mail címünk

Útvonal megtervezése

Útvonal

Add meg az indulási helyed és az utazási módot, majd nyomd meg az "Útvonal tervezés" gombot, hogy megtervezzük Neked az idejutást.