UTOLSÓ INDULÓ CSOPORTOK!
A felnőttképzési rendszer változásai miatt már csak az idei évben kezdhető meg a képzés, ne hagyd ki!

Ha régóta érdeklődsz a nemzetközi valuták, bankjegyek iránt és szeretnél ezekkel dolgozni egy felelősségteljes munkakörben, akkor várunk OKJ-s Pénztárkezelő és valutapénztáros képzésünkre!

Tanfolyamunkon megtanulod felismerni a csekkeket és valutákat, azok hitelességét különböző módokon biztonsággal ellenőrizni, a készpénzforgalmat a vonatkozó előírások alapján dokumentálni és további izgalmas folyamatokat kezelni.

Képzésedet naprakész, ingyenes segédanyaggal, valamint kellemes környezettel és komplex oktatásszervezéssel segítjük! Sikeres szakmai vizsgádat követően államilag elismert, OKJ-s bizonyítvánnyal kamatoztathatod tudásodat pénzváltó vállalkozásoknál és hitelintézeteknél is.
Várunk rövidesen induló csoportunkba, a Centrum Oktatóközpontban!

Már
45.000 Ft-tól
Központi elérhetőségeink
1139 Budapest Frangepán utca 7.
Telefon: 06 (70) 946 7233,
Telefon: 06 (70) 947 8233,

Pénztárkezelő és valutapénztáros induló tanfolyamok

Tervezett kezdés: 2020.12.14.Intenzív

Oktatási időpontok hétfő, kedd, szerda, csütörtök
09:00 - 17:00
Képzés időtartama 4 alkalom
Előleg 0 Ft
Részletfizetés -
Vizsgadíj 40.000 Ft

Kinek ajánljuk a Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyamunkat?

Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyamunkat neked ajánljuk, ha:

 • szeretnél a pénzügyi szektorban elhelyezkedni
 • felelősségteljes munkakörben képzeled el a jövődet
 • stabil megélhetésre vágysz
 • a precizitás a mindennapjaid nélkülözhetetlen része

Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam alapadatai

A tanfolyam alapadatai

 • Képzés pontos megnevezése: Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam
 • Képzés OKJ száma: 51 343 03
 • Szakképesítés típusa: Részszakképesítés
 • Szakképesítés szintje: középfokú
 • Nyilvántartásba vételi szám: E-001881/2019/A006
 • Europass: igényelhető
 • Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 7.

A tanfolyam megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági
  követelmények: Nem szükséges

 • Pályaalkalmassági követelmények: Nem szükséges
 • Elmélet / gyakorlat arány: 50% / 50%

Miért gyere hozzánk

Elmesélem, hogy miért jó nálunk tanulni

 • ÁLLAMILAG ELISMERT OKJ BIZONYÍTVÁNY

  mely Europass bizonyítványkiegészítővel az egész Európai Unión belül elismert végzettséget ad

 • KORSZERŰEN FELSZERELT TANTERMEK

  hogy a legjobb eszközökkel, a legjobb környezetben tanulhass

 • RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG

  havonta és kamatmentesen, rejtett költségek nélkül

 • TÜRELMES, SZAKKÉPZETT OKTATÓK

  hogy a legjobbaktól sajátíthasd el a szakmát

 • DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ GYAKORLATI HELYSZÍNEK

  hogy új szakmád megszerzése a lehető legkevesebb teherrel járjon

Pénztárkezelő és valutapénztáros munkaterülete

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában.

A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

Mire leszel képes a Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam elvégzése után?

 • a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni,
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni,
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni,
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani,
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani,
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani,
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani,
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni,
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni,
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni,
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni,
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani,
 • a hamisgyanús forintot, valutát felismerni,
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani,
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni,
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • értéktári teendőket elvégezni,
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni,
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni,
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni,
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni,
 • munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

Betölthető munkakörök

 • Banki és pénzforgalmi ügyintéző
 • Értéktárkezelő (banki)
 • Értéktáros (banki)
 • Valutapénztáros
 • Pénzfeldolgozó
 • Banki pénztáros
 • Főpénztáros (banki)
 • Valutapénztáros
 • Valutaváltó

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés moduljai

10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

A vizsgára bocsátás feltételei

Valamennyi előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 80%-os szinten teljesíti.

Vizsgakövetelmények

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek megfelelően forint és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről.
A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladatértékelési súlyaránya: 25%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok ellátása, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése: Speciális ügyintézői feladatokat, valamint a bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot 50%-50%-ban tartalmazza.
Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
Speciális ügyintézői feladatok ellátása: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta- és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (25 perc +25 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Neked ajánljuk még

Bérügyintéző tanfolyam

A bérügyintéző ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyeket intézi,

Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam

A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.

A tanfolyamokat indítani a fentebb kiírt tervezett időpontokban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

Gyakori kérdések a tanfolyammal kapcsolatban

 • Hogyan és hol lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A kiválasztott képzésen belül, a megfelelő időpont mellett található „Jelentkezem” gombra kattintva, a kitöltött online jelentkezési lap elküldésével.

 • Mikor és hol kell a képzési díj előleget befizetni?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással a képzés megkezdése előtt. Ezzel véglegesíted beiratkozásodat a választott csoportba.

 • Van lehetőség állami támogatás igénybevételére?

  Képző intézményünk kizárólag iskolarendszeren kívüli, önköltséges felnőttképzéssel foglalkozik, így állami támogatás nem vehető igénybe. Kedvezményeink

 • Szükséges előzetes tudás a képzés megkezdéséhez?

  Amennyiben a választott képzésed ezt nem írja elő, nem szükséges előzetes tudás a tanfolyam megkezdéséhez.

 • Hol van az oktatás helyszíne?

  Képzéseink elméleti oktatásának helyszíne Oktatóközpontunk, a gyakorlati oktatás tanfolyamtól függően, professzionálisan felszerelt gyakorlati helyszíneinken zajlik.

 • Mi szükséges a beiratkozáshoz?

  Személyes iratok, iskolai előképzettség eredeti bizonyítványa, képzési díj előleg és amennyiben szükséges a szakmai előképzettség bizonyítványa.

 • Van bármilyen további teendő a tanfolyam kezdetéig?

  Amennyiben a képzés szakmai és vizsgakövetelménye előírja, szükséges lehet egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve pályaalkalmassági vizsgálat.

 • Diákigazolványt biztosít-e az intézmény?

  Diákigazolvány biztosítására iskolarendszeren kívüli képzések esetén nincs lehetőség. Kedvezményeink

 • Mennyi a megengedett hiányzás mértéke?

  A megengedett hiányzás mértéke a teljes képzési idő 20%-a, amennyiben ezt a mértéket túllépi a résztvevő, úgy sikeres különbözeti vizsga esetén természetesen folytathatja a tanfolyamot.

 • Mikor és hol kell befizetni a vizsgadíjat?

  A vizsgadíjat a tanfolyam végén, a vizsgajelentkezéskor kiadásra kerülő tájékoztatóban megadott határidőig, egy összegben kell eljuttatni hozzánk.

 • Mikor és hol kell befizetni a képzési díjat?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással egy összegben a képzés elején, vagy megadott ütemezésű kamatmentes részletekben a képzés ideje alatt.

 • Meddig lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A jelentkezés minden képzésünkre folyamatos a tanfolyam kezdetéig, a szabad helyek függvényében.

 • Vannak szünetek az oktatás ideje alatt?

  A hivatalos munkaszüneti napokon kívül szünetelnek a képzések augusztus hónapban, valamint a karácsony és szilveszter közötti időszakban is.

 • Hiányzás esetén hogyan pótolható az órai anyag?

  Létszámtól és az adott időszakban futó csoportoktól függően, az Oktatásszervezővel való előzetes egyeztetést követően másik csoportnál pótolható az anyag.

Itt vagyunk

Az Árpád-híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 265 Ft/óra.

Tanfolyam helyszíne

 • Címünk
  1139 Budapest,
  Frangepán utca 7.

Ügyfélfogadás

 • Ügyfélfogadás, beiratkozás
  Hétfő, szerda: 15:00 - 20:00
  Péntek: 14:00 - 20:00
  Páros szombat: 10:00 - 15:00

Elérhetőségeink

 • Telefonszámunk
  06 (70) 946 7233
  06 (70) 947 8233
 • E-mail címünk