Képzéseink

ABC sorrend

Okj tanfolyamok

Egy kis segítség a képzéseinkhez, illetve ismertető az OKJ szakképzésről.


Az OKJ jelentése:

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) azokat a szakképesítéseket tartalmazza, melyeket Magyarországon hivatalosan meg lehet szerezni. 2013. szeptember 1-jétől megújult a képzési jegyzék, weboldalunkon csak az aktuális, indítható képzések szerepelnek.

Szakképesítés: Jellemzően több foglalkozás több munkakörének betöltésére jogosít, a modulrendszerű oktatás lehetőségeit kihasználva, több szakképesítés is közös modulokkal rendelkezik.

Részszakképesítés: Minimum egy munkakör betöltésére képesít, a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerint a szakképesítés moduljainak csak egy részét tartalmazza.

 

Szakképesítés-ráépülés: Ahogyan eddig is, az új OKJ (2013.09.01-től) bevezetése után is találunk szakképesítés-ráépüléseket, amelyek nem csak bizonyos iskolai végzettséget igényeltek, hanem valamilyen szakmai előképzettséget is. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kezdhetjük meg egy adott szakképesítés tanulását, ha már egy hasonló, de alacsonyabb szintű szakképesítést korábban megszereztünk.
Nézzünk egy példát: ha szeretnénk megkezdeni a Tűzvédelmi főelőadó képzést, akkor ennek feltétele az érettségi végzettség mellett az "új OKJ szerinti" Tűzvédelmi előadó bizonyítvány.
Tehát jelen esetben két tanfolyam elvégzése és két sikeres OKJ vizsga letétele szükséges.

 

Milyen végzettségre van szükségem, hogy elkezdhessem a tanfolyamot?

A legtöbb képzés érettségihez kötött, de vannak olyanok is, amelyekhez felsőfokú, vagy alapfokú végzettség szükséges. A választásnál azt is figyelembe kell venni, hogy a szakképesítés, amit tanulni szeretnénk, nem ráépülés-e egy másik szakmára.

Szakképesítés megnevezése Iskolai előképzettség Szakmai előképzettség
Bérügyintéző érettségi végzettség
Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Szakmairány: Targoncavezető alapfokú iskolai végzettség
Ingatlankezelő érettségi végzettség 52 814 01 Társasházkezelő szakképesítés
Ingatlanközvetítő érettségi végzettség
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő érettségi végzettség 52 341 02 Ingatlanközvetítő szakképesítés
Irodai titkár érettségi végzettség
Közbeszerzési referens érettségi végzettség
Közművelődési szakember I. bármely felsőfokú iskolai végzettség
Kulturális rendezvényszervező érettségi végzettség
Munkavédelmi technikus érettségi végzettség
Pénztárkezelő és valutapénztáros érettségi végzettség
Pénzügyi-számviteli ügyintéző érettségi végzettség
Rendezvényszervező érettségi végzettség
Segédkönyvtáros érettségi végzettség
Segédlevéltáros és ügykezelő érettségi végzettség
Társadalombiztosítási ügyintéző érettségi végzettség
Társasházkezelő érettségi végzettség
Tűzvédelmi előadó érettségi végzettség
Tűzvédelmi főelőadó érettségi végzettség 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés
Virágkötő alapfokú iskolai végzettség
Virágkötő és virágkereskedő alapfokú iskolai végzettség


Milyen szintű szakképesítést szerezhetek?

Oktatóközpontunkban középfokú, emeltszintű, illetve felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítéseket lehet szerezni.

Képzési szintek Képzések
alsó középfokú részszakképesítés (31): alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül Virágkötő
alsó középfokú szakképesítés (32): alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Szakmairány: Targoncavezető
középfokú szakképesítés (34): alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül Virágkötő és virágkereskedő
felső középfokú részszakképesítés (51): érettségi végzettséghez kötött Bérügyintéző
Pénztárkezelő és valutapénztáros
Társadalombiztosítási ügyintéző
felső középfokú szakképesítés (52): érettségi végzettséghez kötött Közbeszerzési referens
Ingatlanközvetítő
Munkavédelmi technikus
Társasházkezelő
Tűzvédelmi előadó
Rendezvényszervező
Segédkönyvtáros
Segédlevéltáros és ügykezelő
felső középfokú szakképesítés-ráépülés (53): az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül Tűzvédelmi főelőadó
Ingatlankezelő
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
emeltszintű szakképesítés (54): érettségi végzettséghez kötött Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Kulturális rendezvényszervező
Irodai titkár
felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés (62) Közművelődési szakember I.

A képzés és vizsgadíjon kívül van-e egyéb költség, amit fizetnem kell?

A képzési és vizsgadíjon kívül nincs más költség, ugyanis nálunk modulzáró vizsgák (a Pénzügyi és számviteli ügyintéző tanfolyam központi modulzáróján kívül) első alkalommal díjmentesek.

Milyen képzési formában tudom elvégezni a tanfolyamot?

Egyes OKJ-s képzéseinket távoktatás formájában valósítjuk meg. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2 § 27. pontja a következőképpen határozza meg a távoktatás fogalmát: „az oktatásnak az a formája, ahol a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb mint felében pedig konzultációkon vesz részt. Az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére. A konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik. A távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.”

Mennyire kell bejárnom az órákra?

A konzultációk 80%-án való részvétel javasolt annak érdekében, hogy a megfelelő szinten tudd elsajátítani az ismereteket.

Mi van akkor, ha nem tudok bemenni az órára 1-1 alkalommal?

A tananyagrésztől függ a pótlás módja. Van lehetőség az oktatóval konzultálni, hogy miről lesz szó a következő órán. A pótlást segítik a kiadott tananyagok, prezentációk. Illetve létszám függvényében megoldható egy másik csoport óráján történő pótlás is.

Milyen feltételeknek kell megfelelnem, hogy vizsgázhassak?

A vizsgára bocsátás feltételei:

- valamennyi modulzáró vizsga sikeres  teljesítése

- a képzési díj és a vizsgadíj időben történő befizetése

- valamint néhány képzésnél záródolgozat készítése

Milyen egy záródolgozat?

A záródolgozat mindig egy komplex feladat a szakmai irányultságnak megfelelően, melyet csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani. A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lenni. A záródolgozatot a vizsgabizottság értékeli.

Miből áll egy OKJ-s vizsga?

Az új OKJ szerint komplex szakmai vizsgát kell tenni a képzésben résztvevőnek.

A komplex szakmai vizsga a következő vizsgatípusokból állhat:

- írásbeli,

- interaktív,

- központi gyakorlati

- gyakorlati

- szóbeli

Hogyan zajlik egy szakmai vizsga?

Írásbeli, interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység

Az írásbeli vizsgán mindig központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók tájékoztatást kapnak a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, illetve a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről. Majd az SZVK-ban meghatározott időtartamig elkezdik a vizsgát.

Ha vizsga közben a vizsgázónak el kell hagynia a termet, engedélyt kell kérnie a felügyelőtől és át kell adni neki a dolgozatot. A felügyelő rögzíti a távozás és visszaérkezés idejét. A kint töltött idő beleszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását vagy letelt az idő, a feladatlapot vagy az elektronikus adathordozót átadja a felügyelőnek, aki rögzíti a beadás időpontját és aláírja.

A vizsgafeladat értékelése 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki.

A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat a felügyelő tájékoztatja a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.

A gyakorlati vizsgafeladat végrehajtásához az SZVK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére.

Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte vagy letelt az idő, a gyakorlati vizsgamunkát átadja a vizsgabizottság egyik tagjának, aki rögzíti a beadás időpontját.

A vizsgafeladat értékelése 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgázó központilag meghatározott tételsorból húz és számot ad felkészültségéről. A felkészülést a vizsgaszervező által biztosított segédanyagok használata mellett végzi.

A vizsgázó önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.

A vizsgafeladat értékelése 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

Milyen módon értékelik a teljesítményemet a vizsgán?

A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

Hogyan igényelhetek EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt?

A vizsgázó kérésére a vizsgaszervező a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított Europass bizonyítvány-kiegészítőt ad ki, mely a magyar nyelvű bizonyítvány adatait tartalmazza a kért idegen nyelven.

A bizonyítvány-kiegészítő kiadása magyar és angol nyelven ingyenes, további nyelvek esetében a kérelmezőnek térítési díjat kell fizetni a vizsgaszervező részére.

A térítési díj összege: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb minimálbér havi összegének 5 %-a.

Miért gyere hozzánk

Elmesélem, hogy miért jó nálunk tanulni

 • ÁLLAMILAG ELISMERT OKJ BIZONYÍTVÁNY

  mely Europass bizonyítványkiegészítővel az egész Európai Unión belül elismert végzettséget ad

 • KORSZERŰEN FELSZERELT TANTERMEK

  hogy a legjobb eszközökkel, a legjobb környezetben tanulhass

 • RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG

  havonta és kamatmentesen, rejtett költségek nélkül

 • TÜRELMES, SZAKKÉPZETT OKTATÓK

  hogy a legjobbaktól sajátíthasd el a szakmát

 • DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ GYAKORLATI HELYSZÍNEK

  hogy új szakmád megszerzése a lehető legkevesebb teherrel járjon

Gyakori kérdések a tanfolyammal kapcsolatban

 • Hogyan és hol lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A kiválasztott képzésen belül, a megfelelő időpont mellett található „Jelentkezem” gombra kattintva, a kitöltött online jelentkezési lap elküldésével.

 • Mikor és hol kell a képzési díj előleget befizetni?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással a képzés megkezdése előtt. Ezzel véglegesíted beiratkozásodat a választott csoportba.

 • Van lehetőség állami támogatás igénybevételére?

  Képző intézményünk kizárólag iskolarendszeren kívüli, önköltséges felnőttképzéssel foglalkozik, így állami támogatás nem vehető igénybe. Kedvezményeink

 • Szükséges előzetes tudás a képzés megkezdéséhez?

  Amennyiben a választott képzésed ezt nem írja elő, nem szükséges előzetes tudás a tanfolyam megkezdéséhez.

 • Hol van az oktatás helyszíne?

  Képzéseink elméleti oktatásának helyszíne Oktatóközpontunk, a gyakorlati oktatás tanfolyamtól függően, professzionálisan felszerelt gyakorlati helyszíneinken zajlik.

 • Mi szükséges a beiratkozáshoz?

  Személyes iratok, iskolai előképzettség eredeti bizonyítványa, képzési díj előleg és amennyiben szükséges a szakmai előképzettség bizonyítványa.

 • Van bármilyen további teendő a tanfolyam kezdetéig?

  Amennyiben a képzés szakmai és vizsgakövetelménye előírja, szükséges lehet egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve pályaalkalmassági vizsgálat.

 • Diákigazolványt biztosít-e az intézmény?

  Diákigazolvány biztosítására iskolarendszeren kívüli képzések esetén nincs lehetőség. Kedvezményeink

 • Mennyi a megengedett hiányzás mértéke?

  A megengedett hiányzás mértéke a teljes képzési idő 20%-a, amennyiben ezt a mértéket túllépi a résztvevő, úgy sikeres különbözeti vizsga esetén természetesen folytathatja a tanfolyamot.

 • Mikor és hol kell befizetni a vizsgadíjat?

  A vizsgadíjat a tanfolyam végén, a vizsgajelentkezéskor kiadásra kerülő tájékoztatóban megadott határidőig, egy összegben kell eljuttatni hozzánk.

 • Mikor és hol kell befizetni a képzési díjat?

  Ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzben vagy bankkártyával, illetve utalással egy összegben a képzés elején, vagy megadott ütemezésű kamatmentes részletekben a képzés ideje alatt.

 • Meddig lehet tanfolyamra jelentkezni?

  A jelentkezés minden képzésünkre folyamatos a tanfolyam kezdetéig, a szabad helyek függvényében.

 • Vannak szünetek az oktatás ideje alatt?

  A hivatalos munkaszüneti napokon kívül szünetelnek a képzések augusztus hónapban, valamint a karácsony és szilveszter közötti időszakban is.

 • Hiányzás esetén hogyan pótolható az órai anyag?

  Létszámtól és az adott időszakban futó csoportoktól függően, az Oktatásszervezővel való előzetes egyeztetést követően másik csoportnál pótolható az anyag.

Itt vagyunk

Az Árpád-híd közelében vagyunk. Itt áll meg a 3-as metró, az 1-es villamos, illetve az alábbi buszok is: 26-os, 32-es, 34-es, 106-os. Az utcán parkolásra is van lehetőség, melynek a díja 265 Ft/óra.

Tanfolyam helyszíne

 • Címünk
  1139 Budapest,
  Frangepán utca 7.

Ügyfélfogadás

 • Ügyfélfogadás, beiratkozás
  Hétfőtől csütörtökig: 10:00 - 17:00

Elérhetőségeink

 • E-mail címünk